• ELEMENTY DO BUDOWY TRANSFORMATORÓW
  • DŁAWIKI, CEWKI
  • AKCESORIA
  • EMI, RDZENIE
  • ZASILACZE PI
  • PRZYKŁADOWE PROJEKTY TRANSFORMATORÓW


Dławik typ DTS na rdzeniu typu RTF

Dławiki skompensowane prądowo nawijane na rdzeniach toroidalnych

Zastosowanie:
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w urządzeniach elektrycznych
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w elektrycznych i elektronicznych tablicach rozdzielczych
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w przewodach stosowanych do przesyłania danych
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w elektrycznych systemach sterowania silnikowymi pojazdami mechanicznymi
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w końcówkach sieci ISDN oraz w szerokopasmowych urządzeniach ISDN z asynchroniczną wymianą danych

          

Możliwość zastosowania obudowy lub podstawki w wersji V i H.

Wymiary [mm]
Typ A B C Ø D E
DTS-10x6x3 11 5,0 20,0 4,0 1,0
DTS-12,5x7,5x5 14,0 6,5 20,0 6,0 2,0
DTS-16x9,5x6,5 19,5 8,5 20,0 6,5 2,0
DTS-20x10x10 21,5 12,5 20,0 8,0 2,0
DTS-25x15x10 27,0 13,0 20,0 9,8 2,0
DTS-25x15x10-CC 27,0 13,0 20,0 9,8 2,0
DTS-31x19x13 33,0 15,0 20,0 14 2,0
DTS-40x24x16 41,0 17,0 20,0 24 2,0

Dławiki toroidalne skompensowane prądowo są używane do tłumienia zakłóceń w urządzeniach elektronicznych. Składają się z rdzenia toroidalnego z dwoma nawiniętymi przeciwsobnie uzwojeniami o jednakowych właściwościach magnetycznych.

Dzięki takiemu nawinięciu uzwojeń zmiany indukcji powodowane przez symetrycznie działające prądy są całkowicie wyrównywane bądź niwelowane. Efekt ten jest skuteczny dla prądów o wysokim natężeniu, dzięki temu dławiki te mogą być stosowane do tłumienia zakłóceń w urządzeniach elektrycznych wywołujących asymetryczne zakłócenia. Symetryczne zakłócenia napięciowe są tłumione tylko do pewnego stopnia.

Ryzyko przemodulowania i zmniejszenia efektywnej przenikalności rdzenia jest eliminowane dzięki określonej strukturze uzwojeń oraz dzięki adekwatnym wymiarom rdzenia zaprojektowanym zgodnie z określonymi zastosowaniami.

Do wykonywania rdzeni dławików toroidalnych skompensowanych prądowo są używane materiały ferrytowe z wysoką przenikalnością początkową (mi=4000¸10000).

Zależne od sposobu nawinięcia uzwojeń pole rozproszenia tych dławików może być utrzymane na niskim poziomie. Dławiki z rozdzielonymi uzwojeniami posiadają lepszą izolację uzwojeń, ale silniejsze pole rozproszenia niż dławiki z uzwojeniami nawiniętymi bifilarnie, których pole rozproszenia jest minimalne.

zobacz też DUS, D-ES

back             next

  Producent elementów indukcyjnych www.feryster.eu FERYSTER © Copyright 1991-2014