• ELEMENTY DO BUDOWY TRANSFORMATORÓW
  • DŁAWIKI, CEWKI
  • AKCESORIA
  • EMI, RDZENIE
  • ZASILACZE PI
  • PRZYKŁADOWE PROJEKTY TRANSFORMATORÓW


FERYSTER® DO POBRANIA
ARTYKUŁY
Cześć 1
- materiały magnetyczne EP 12/2005
Cześć 2
- materiały magnetyczne c.d. EP 01/2006
Cześć 3
- teoria - obliczanie elementów indukcyjnych EP 02/2006
Cześć 4
- zasilacze i transformatory impulsowe EP 03/2006
Cześć 5
- transformatory impulsowe EP 04/2006
Cześć 6
- projektowanie zasilaczy SMPS EP 06/2006
 
OPROGRAMOWANIE
Program na podstawie podanych przez użytkownika parametrów zasilacza automatycznie wylicza wszystkie jego najważniejsze komponenty. Posiada również wbudowane narzędzie do projektowania transformatorów.
Biblioteka wszystkich dostępnych rdzeni oraz karkasów dostępnych w firmie Feryster. Biblioteka przeznaczona jest do pracy z programem PI Expert Suite 9.x
Biblioteka rdzeni oraz karkasów zalecanych ze względów bezpieczeństwa (karkasy o zwiększonych odstępach izolacyjnych) dostępnych w firmie Feryster. Zastosowanie tego rodzaju karkasów pozwala w większości przypadków na pominięcie marginesów bezpieczeństwa nawijanych wewnątrz okna karkasu, dzięki czemu dostępną szerokość okna może być w pełni wykorzystana (co jest szczególnie istotne w wypadku małych transformatorów), a tym samym transformator może przenieść pełną moc oferowaną przez rdzeń. Biblioteka przeznaczona jest do pracy z programem PI Expert Suite 9.x
Biblioteka wszystkich dostępnych dławików w firmie Feryster. Biblioteka przeznaczona jest do pracy z programem PI Expert Suite 9.x
Wideo poradnik - jak dodać biblioteki do PI Expert Suite 9.x
Micrometals Arnold Designs jest narzędziem projektowym firmy Micrometals Arnold przeznaczonym do projektowania induktorów opartych głównie na rdzeniach proszkowych firmy Arnold (wyjątek elementy typu WIDE SWING). Wersja z 08.2011.
MicroR jest narzędziem projektowym firmy Micrometals przeznaczonym do projektowania induktorów opartych głównie na rdzeniach proszkowych (wyjątek elementy typu WIDE SWING). Program umożliwią projektowanie sześciu różnych rodzajów elementów indukcyjnych w zależności od ich zastosowania.
Narzędzie firmy Arnold Magnetics umożliwiające projektowanie induktorów opartych na rdzeniach proszkowych Arnolda.

back             next

  Producent elementów indukcyjnych www.feryster.eu FERYSTER © Copyright 1991-2014