• ELEMENTY DO BUDOWY TRANSFORMATORÓW
  • DŁAWIKI, CEWKI
  • AKCESORIA
  • EMI, RDZENIE
  • ZASILACZE PI
  • PRZYKŁADOWE PROJEKTY TRANSFORMATORÓW


Dławik typ D-ES na rdzeniu typu EE, EF

Dławiki skompensowane prądowo używane w filtrach wejściowych

Dławiki stosowane do zasilaczy impulsowych i innych urządzeń elektronicznych wprowadzających zakłócenia do sieci energetycznej. Charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami tłumienia zakłóceń ze względu na zastosowanie rdzenia o bardzo wysokiej przenikalności.  Ze względu na konstrukcję karkasu zajmuje stosunkowo niewiele miejsca na obwodzie drukowanym. 

Typ Karkas Rdzeń
  D-ES-16-H   EF-16/5-K-H-6P-DSformat pdf   EF 16/5
  D-ES-20-V   EF-20/6-K-V-6P-DSformat pdf   EF 20/6

Zastosowanie:
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w urządzeniach elektrycznych
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w elektrycznych i elektronicznych tablicach rozdzielczych
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w przewodach stosowanych do przesyłania danych
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w elektrycznych systemach sterowania silnikowymi pojazdami mechanicznymi
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w końcówkach sieci ISDN oraz w szerokopasmowych urządzeniach ISDN z asynchroniczną wymianą danych

Dzięki takiemu nawinięciu uzwojeń zmiany indukcji powodowane przez symetrycznie działające prądy są całkowicie wyrównywane bądź niwelowane. Efekt ten jest skuteczny dla prądów o wysokim natężeniu, dzięki temu dławiki te mogą być stosowane do tłumienia zakłóceń w urządzeniach elektrycznych wywołujących asymetryczne zakłócenia. Symetryczne zakłócenia napięciowe są tłumione tylko do pewnego stopnia.

Ryzyko przemodulowania i zmniejszenia efektywnej przenikalności rdzenia jest eliminowane dzięki określonej strukturze uzwojeń oraz dzięki adekwatnym wymiarom rdzenia zaprojektowanym zgodnie z określonymi zastosowaniami.

Do wykonywania rdzeni dławików toroidalnych skompensowanych prądowo są używane materiały ferrytowe z wysoką przenikalnością początkową (mi=4000¸10000).

Zależne od sposobu nawinięcia uzwojeń pole rozproszenia tych dławików może być utrzymane na niskim poziomie. Dławiki z rozdzielonymi uzwojeniami posiadają lepszą izolację uzwojeń, ale silniejsze pole rozproszenia niż dławiki z uzwojeniami nawiniętymi bifilarnie, których pole rozproszenia jest minimalne.

zobacz też DTS, DUS

back             next

  Producent elementów indukcyjnych www.feryster.eu FERYSTER © Copyright 1991-2014